Tillæg, der er vedtaget

Luk alle
Åben alle

Tillæg 1 for Ørnhøj

Tillæg nr. 1 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er nu endelig vedtaget på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016. Tillægget er udarbejdet på baggrund af lokalplan nr. 84.T1.2 for området ved Halkjærvej i Ørnhøj, der skal anvendes til varmeværk og solfangeranlæg.

Efter foreløbig vedtagelse i Herning Byråd har forslag til tillæg 1 været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden den endelige vedtagelse. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser i forhold til tillægget i høringsperioden.

Tillæg 2 for Kibæk

Tillæg nr. 2 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er nu endelig vedtaget på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2016. Tillægget udarbejdes til udvidelse af spildevandsplanopland ved Velhustedparken i Kibæk samt etablering af nyt regnvandsbassin i området.

Efter den foreløbige vedtagelse af tillægget i Herning Byråd, har forslag til tillæg 2 været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser i forhold til tillægget i høringsperioden.

Tillæg 4 for område mellem Hammerum og Gjellerup.

Tillæg 4 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for område mellem Hammerum og Gjellerup. Tillægget er endeligt vedtaget på Teknik- og miljøudvalgets møde den 24. oktober 2016. Tillægget er udarbejdet på baggrund af lokalplan nr. 31.OF8.1 for offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup.

Efter den foreløbige vedtagelse af tillægget i Herning Byråd, har forslag til tillæg 4 været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Herning. Kommune har ikke modtaget indsigelser i forhold til tillægget i høringsperioden.

 

Tillæg 5 for Sinding

Tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 23. januar 2017. Tillægget er udarbejdet på baggrund af lokalplan nr. 42.B3.2 for boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade.

Forslag til tillæg 5 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 22. december 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

 

Tillæg 6 for Arnborg

Tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er nu endelig vedtaget på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 23. januar 2017. Tillægget er udarbejdet på baggrund af lokalplan nr. 71.B6.1 boligområde, Ring Å Engen i Arnborg.

Efter foreløbig vedtagelse i Herning Byråd har forslag til tillæg 6 været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden den endelige vedtagelse. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser i forhold til tillægget i høring

Tillæg 7 for Aulum

Tillæg nr. 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedr. Aulum er nu endelig vedtaget på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2017.

Tillægget udarbejdes på baggrund af følgende:

  • Lokalplan for området syd for Grønbækparken i Aulum, der skal anvendes til boligformål.
  • Planopland AU19.P i Aulum, der skal udvides i forhold til angivet i spildevandsplan 2015 – 2025. Planoplandet udlægges med dette tillæg til separatkloak med afledning af regnvand til Herning Vand A/S' kloak.

Efter foreløbig vedtagelse i Herning Byråd har forslag til tillæg 6 været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden den endelige vedtagelse. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser i forhold til tillægget i høringsperioden.

Tillæg 8 for Engholm Søpark, Herning

Tillæg nr. 8 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget af Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 19. juni 2017. Tillægget udarbejdes:

  • Efter ønske fra byggemodner Engholm Søpark A/S om at ændre kommunens spildevandsplan således, at overfladevand fra en del af Engholm Søvej (nordøstlig del af lokalplanområdet) nedsives i lokalområdet, og ejendommene i dette område udelukkende tilsluttes Herning Vand A/S´s kloak for spildevand.
  • For at optage det fælles private nedsivningsanlæg (spildevandsanlæg) i kommunens spildevandsplan.
  • For at tilrette mindre uoverensstemmelser mellem Herning Kommunes spildevandsplan og de faktiske forhold omkring kloakering af allerede etablerede delområder i Engholm Søpark.

Forslag til tillæg 8 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 10. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen

 

Tillæg 9 for Fasterholt

Tillæg nr. 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalgsmøde den 28. maj 2018. Tillægget er udarbejdet på baggrund af nye lokalplaner.

Forslag til tillæg 9 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 16. februar 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 10 for Sunds

Tillæg nr. 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 29. maj 2017. Tillægget er udarbejdet på baggrund af ønske om at etablere en ny genbrugsplads i Sunds.

Forslag til tillæg 10 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 5. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 11 for Herning

Tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 29. maj 2017. Tillægget er udarbejdet på baggrund af en revision af spildevandsplanen for Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30 i Herning.

Forslag til tillæg 11 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 5. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen

Tillæg 12 for Frølundvej i Hammerum

Tillæg nr. 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalgsmøde den 25. september 2017. Tillægget er udarbejdet på baggrund af ønsket om at etablere et nyt, større regnvandsbassin til erstatning for eksisterende ikke-fungerende bassin.

Forslag til tillæg 12 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 18. august 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 13 for Ørre

Tillæg nr. 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 4. september 2017. Tillægget er udarbejdet på baggrund af ønske fra Herning Vand A/S om ændringer pga. kommende, snarlig kloakfornyelse i Ørre.

Forslag til tillæg 13 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 17. juli 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 14 for Gødstrup

Tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 4. september 2017. Tillægget er udarbejdet på baggrund af ønsket om at etablere en ny vej omkring det nye sygehus i Gødstrup. Vejen skal sikre effektiv og forsvarlig afvikling af trafikken omkring sygehuset.

Forslag til tillæg 14 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 17. juli 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 15 for Åvænget m.fl. i Herning

Tillæg nr. 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er nu endelig vedtaget på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. februar 2018. Tillæg 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Herning udarbejdes, idet nye lokalplaner skal muliggøre, at et område ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning kan udvikles til butiksformål.

Efter den foreløbige vedtagelse af tillægget i Herning Byråd, har forslag til tillæg 2 været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser i forhold til tillægget i høringsperioden

Tillæg 16 for Lind

Tillæg nr. 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er nu endelig vedtaget på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. marts 2018. Tillæg 16 udarbejdes idet en ny lokalplan skal muliggøre, at et område ved Kollundvej i Lind kan udvikles til boligformål (Lokalplan nr. 61.B12.3), samt for opdatering af spildevandsplanen iht. Herning Kommunes Kommuneplan 2017- 2028. Desuden justeres planen med ændring af recipient for overfladevand for 2 eksisterende planoplande syd for Kollundvej.

Efter den foreløbige vedtagelse af tillægget i Herning Byråd, har forslag til tillægget været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser i forhold til tillægget i høringsperioden.

Tillæg 17 for Snejbjerg og den vestlige del af Herning

Tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 28. maj 2018. Tillægget er udarbejdet på baggrund af udarbejdelse af nye lokalplaner samt en generel revision af spildevandsplanen for Snejbjerg og den vestlige del af Herning.

Forslag til tillæg 17 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 4. maj 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 18 for afskærende ledning fra Herningværket til spildevandssystemet ved Lind

Tillæg 18 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 afskærende ledning fra Herningværket til spildevandssystemet ved Lind. Tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endelig vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. september 2018.

Tillæg 19 for Vildbjerg

Tillæg nr. 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er nu endelig vedtaget på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 18. februar 2019. Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Vildbjerg er udarbejdet, da der er behov for tilretning af spildevandsplanoplande i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byudvikling i byens østlige del, ændret regnvandshåndtering for Pugdalvej samt mindre tilretninger af planen i øvrigt.

Efter den foreløbige vedtagelse af tillægget i Herning Byråd, har forslag til tillæg 19 været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser i forhold til tillægget i høringsperioden.

Tillæg 20 for ændret ledningstracé for spildevandsledninger mellem Sørvad og Aulum samt Aulum og Haderup

Tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedr. ændret ledningstracé for spildevandsledninger mellem Sørvad og Aulum samt Aulum og Haderup er endelig vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. marts 2019. Tillæg 20 udarbejdes idet Herning Kommune i gældende spildevandsplan har vedtaget at nedlægge renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup, og pumpe spildevandet til Aulum Renseanlæg. I Spildevandsplanen fremgår tracé for ledningsføringen til transport af spildevand mellem Sørvad og Aulum og mellem Aulum og Haderup via Feldborg. Dette tracé ønskes nu ændret.

Efter den foreløbige vedtagelse af tillægget i Herning Byråd, har forslag til tillæg 20 været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser i forhold til tillægget i høringsperioden

Tillæg 21 for Kibæk

Tillæg nr. 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er nu endelig vedtaget på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 18. februar 2019. Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Kibæk udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanoplande i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byens adskillelse af regn- og spildevand i kloakken og andre mindre tilretninger.

Efter den foreløbige vedtagelse af tillægget i Herning Byråd, har forslag til tillæg 21 været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser i forhold til tillægget i høringsperioden

Tillæg 22 for erhvervsområde ved Mørupvej i Herning

Tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik-og Miljøudvalgsmøde den 18. februar 2019. Tillægget udarbejdes for at muliggøre etablering af nyt erhvervsområde ved Mørupvej.

Forslag til tillæg 22 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 14, januar 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen

Tillæg 23 for Gødstrup

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Gødstrup udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forbindelse med en større byudvikling i Gødstrups sydlige bydel. Bydelen er omfattet af Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, herunder tillæg 54 til kommuneplanen vedr. Gødstrup, der sammen med lokalplanerne lokalplan 54.C1.1 og 54.E3.1 ligeledes pt. er under vedtagelse. Desuden tilrettes planen iht. lokalplan 59.E2.2 og tillæg 43 til kommuneplan 2017-2028 for byens østlige del, som blev vedtaget i efteråret 2018. I tillægget medtages mindre tilretninger af planen for Gødstrup i øvrigt. Med dette tillæg vil spildevandsplanen komme til at dække hele den aktuelle kommuneplanramme for Gødstrup og de 2 nye tillæg hertil.

Efter den foreløbige vedtagelse af tillægget i Herning Byråd, har forslag til tillæg 23 været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse den 12. august 2019. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser i forhold til tillægget i høringsperioden.

Tillæg 26 for Brændgårdvej og Sønderager i Herning

Tillæg nr. 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalgsmøde den 2. december 2019. Tillægget er udarbejdet på baggrund af udarbejdelse af ny lokalplan.

Forslag til tillæg 26 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 24. oktober 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen

Tillæg 27 for Sunds Campingplads og opland A27-9 i Herning

Tillæg nr. 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalgsmøde den 16. april 2020.

Forslag til tillæg 27 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen. Tillægget offentliggøres på Herning Kommunes hjemmeside mandag den 27. april 2020.

Tillæg 28 for Arnborg Flyveplads

Tillæg nr. 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalgsmøde den 9. marts 2020. Tillægget udarbejdes for at ajourføre spildevandsplanen efter de faktiske forhold på Arnborg Flyveplads (Svæveflyvecenter Arnborg). Desuden for at sikre, at spildevandsafledningen fra området fremover kan ske miljømæssigt forsvarligt. 

Forslag til tillæg 28 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 14. februar 2020. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 29 for Vildbjerg

Tillæg nr. 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalgsmøde den 21. september 2020. Tillægget er bl.a. udarbejdet på baggrund af ny lokalplan for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg.

Forslag til tillæg 29 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 26. august 2020. Der ikke indkommet skriftlige bemærkninger i høringsperioden. En enkelt borger har henvendt sig telefonisk med spørgsmål til tillægget. Henvendelsen gav ikke anledning til ændringer i tillægget.

Tillæg 30 for Studsgård

Tillæg nr. 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 10. august 2020.

Tillægget er udarbejdet for at muliggøre etablering af en ny varmecentral ved Studsgård.

Forslag til tillæg 30 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 1. juni 2020.  Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 31 for Timring

Tillæg nr. 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik og udvalgsmøde den 15. marts 2021.

Tillægget er udarbejdet på baggrund af ønsket om at flytte placeringen af et regnvandsbassin, samt tilrette oplandsgrænser.

Forslag til tillæg 31 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 8. januar 2021.  Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 32 for Hammerum og Gjellerup

Tillæg 32 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endelig vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 31. maj 2021.

Tillægget er udarbejdet på baggrund af anmodning fra Herning Vand A/S, som bl.a. ønsker nye regnvandsbassiner og flytning af eksisterende bassiner samt opdeling af oplande, tilretninger af eksisterende oplandsafgrænsninger og nye oplandsnavne. 

Forslag til tillæg 32 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger i høringsperioden. En virksomhedsejer har henvendt sig telefonisk med spørgsmål til tillægget. Henvendelsen gav ikke anledning til ændringer i tillægget

Tillæg 33 Opfyldelse af krav i vandområdeplaner i Hammerum og Gjellerup

Tillæg nr. 33 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 31. maj 2021. 

Baggrunden for tillægget er, at der skal gennemføres flere tiltag på kloaksystemet i området for at opfylde kravet til Statens Vandområdeplaner 2015-2021. En nærmere planlægning har vist, at der er behov for en ændring i spildevandsplanen for at de ønskede tiltag kan gennemføres.

Forslag til tillæg 33 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.  

 

Tillæg 34 for Vildbjerg

Tillæg nr. 34 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik og Udvalgsmøde den 31. maj 2021.

Tillægget er udarbejdet på baggrund af opfyldelse af kravet til Statens Vand-områdeplaner 2015-2021.

Forslag til tillæg 34 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 6. maj 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 35 Opdatering i forhold til ny kommuneplan

Tillæg nr. 35 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Byråds møde den 5. april 2022.

Tillægget er udarbejdet på baggrund af at der skal ske en opdatering i forhold til ny Kommuneplan 2021-2032. Tillægget omfatter tre områder i kommuneplanen, som ikke var med i spildevandsplanen.

Forslag til tillæg 35 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 11. februar 2022.  Der er indkommet to bemærkninger i forbindelse med høringen. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i forhold til det oprindelige udkast.

Tillæg 36 for Løvbakkevej, Gullestrup

Tillæg nr. 36 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalgsmøde den 9. august 2021.

Tillæg 36 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes for at ændre spildevandsplanlægningen for ejendommen Løvbakkevej 19 ved Gullestrup. Ændringen foretages, fordi ejendommen skal byggemodnes med op til 4 boliger, og da området ligger langt fra anden bebyggelse, skal der etableres en særskilt kloakerings løsning for de nye boliger. 

Forslag til tillæg 36 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 23. juni 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 37 for Sinding

Tillæg nr. 37 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 30. august 2021.

Tillægget er udarbejdet på baggrund af revision af spildevandsplanen for landsbyen Sinding.

Forslag til tillæg 37 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 23. august 2021.  Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen der giver anledning til ændringer i tillægget

Tillæg 38 for Hammerum

Tillæg nr. 38 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Byrådsmøde den 20. december 2022.

Tillæg 38 dækker et erhvervsområde i den sydlige del af Hammerum (Fastrupdalen og Tangsøparken), hvor der lavet ny lokalplanlægning og hvor der bl.a. er behov for nye regnvandsbassiner.

 

Tillæg 39 for Sunds

Tillæg nr. 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalgsmøde den 29. november 2021.

Tillægget er udarbejdet fordi der er behov for en række ændringer i Sunds. Blandt andet er der behov for nye regnvandsbassiner og flytning af et eksisterende bassin samt ændret opdeling af oplande, ændringer af eksisterende oplandsafgrænsninger og nye oplandsnavne.

Forslag til tillæg 39 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 12. november 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 40 for Lind

Baggrund for tillægget er, at Herning Kommune har udarbejdet en lokalplan, som skal muliggøre etablering af en ny daginstitution ved Kollundvej i Lind, skal spildevandsplanen ændres.
Med dette tillæg indføres desuden flere regnvandsbassiner i området mellem Koustrup Alle og Kollundvej. Bassinerne er nødvendige, da forsyningen skal separatkloakere alle fælleskloakerede områder i Lind over en årrække. Regnvandet skal efter endt separering ledes til regnvandsbassin til rensning og forsinkelse inden afledning til recipient.
Med tillægget vil der desuden ske flere rettelser for at berigtige forhold så som oplandsgrænser, udløb, oplandsnavne, befæstelsesgrader mm.

 

Tillæg 41 for Holling

Tillæg nr. 41 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Miljø, Infrastruktur og Naturudvalgsmøde den 15. august 2022.

Tillægget er udarbejdet på baggrund af ny planlægning for hele området omkring Holing Sø. Der er derfor behov for at tilrette spildevandsplanen.

Forslag til tillæg 41 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 13. juli 2022.  Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 42 for Snejbjerg

Tillæg nr. 42 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgsmøde den 15. august 2022.

Tillægget udarbejdes på baggrund af et ønske fra Herning Kommune om, at byggemodning af et nyt område realiseres. Før realiseringen af området kan ske, er det nødvendigt at ændre i spildevandsplanen.

Forslag til tillæg 42 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 15. juli 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 43 Serviceniveau for vand på terræn

Tillæg 43 medfører at Herning Vand A/S fremover udfører beregninger i henhold til Serviceniveaubekendtgørelsens spor B, hvor spildevandsselskabet pålægges at fastsætte serviceniveauer for håndtering af tag- og overfladevand ud fra en samfundsøkonomisk beregning samt at Herning Vand A/S må anvende 5 % reglen efter Omkostningsbekendtgørelsen.

Forslag til tillæg 43 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 17. november 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Bilag 1 Tillæg til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025: Serviceniveau for vand på terræn

Tillæg 44 for Gødstrup

Tillæg 44 til spildevandsplanen er endeligt vedtaget for et område ved Gødstrup, syd for Hilmar Sølunds Vej.

Med tillæg 44 laves forskellige rettelser i spildevandsplanen for Gødstrup. Der indføres bl.a. et nyt regnvandsbassin, og et område ændres fra offentlig kloak til privat kloak.

Bilag 1 Tillæg 44

Bilag 1.1 Kortbilag til tillæg 44

Bilag 1.2 Udløbsskema

Bilag 1.3 Oplandsskema

Bilag 1.4 Vedtægter for spildevandslauget

Tillæg 47 for erhvervsområder i Herning ved Mørup Syd

Tillæg nr. 47 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgsmøde den 27. november 2023.

Med tillægget er Spildevandsplanen tilpasset udvidelse af kommuneplanrammen for erhvervsområdet.

Forslag til tillæg 47 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 47 Til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 2025 Erhvervsområder Mørup Syd.

Oplandsskema Tillæg 47

Kortbilag Tillæg 47

Udløbsskema Tillæg 47

Tillæg 48 for Vildbjerg

Tillæg nr. 48 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgsmøde den 22. maj 2023.

Tillægget udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand A/S, for at sikre afledning af overfladevand i forbindelse med ny planlægning for udvidelse af en eksisterende virksomhed i et erhvervsområde ved Stentoftvej. Derudover indeholder tillægget få rettelser, for at spildevandsplanen stemmer overens med faktiske forhold.

Forslag til tillæg 48 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 8. maj 2023. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 49 for Tjørring

Tillæg nr. 49 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgsmøde den 22. maj 2023.

Tillægget udarbejdes i forbindelse med ny lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Gilmosevej i Tjørring. Lokalplanområdet udlægges til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, stier osv.). Med tillægget indføres et fælles privat spildevandslav for området til håndtering af overfladevand.

Forslag til tillæg 49 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse med frist for at komme med bemærkninger den 8. maj 2023. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Tillæg 50 for Ørnhøj

Tillæg nr. 50 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgsmøde den 19. juni 2023.

Tillægget giver mulighed for at få kloakeret en ejendom, der i dag ligger uden for et kloakeret område. Med tillægget optages ejendommen i et kloakopland, og ejendommen kan forsynes med spildevandsstik og evt. også regnvandsstik.

Forslag til tillæg 50 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Bilag 1 Tillæg 50

Bilag 1.1 Kortbilag

Bilag 1.2 Udløbsskema

Bilag 1.3 Oplandsskema

Tillæg 52 for Ilskov

Tillæg nr. 52 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgsmøde den 19. februar 2024.

Tillægget udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand A/S, på baggrund af et behov for placering af ledningstracéer fra kommende separatkloakerede områder til regnvandsbassin og placering af regnvandsbassiner (et nyt bassin i planopland samt mulighed for udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin). 

Forslag til tillæg 52 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Bilag 1 Tillæg 52

Bilag 1.1 Oplandskort

Bilag 1.2 Udløbsskema

Bilag 1.3 Oplandsskema

Tillæg 53 for Snejbjerg

Baggrunden for tillægget er et behov for placering af nye regnvandsbassiner og tilføjelse af kloakoplande
i forbindelse med ny by- og lokalplanlægning (nyt erhvervsområde ved Kæret,
nyt plejecenter ved Studsgårdvej, udvidelse af børneinstitution ved Studsgårdvej og
nye boligområder ved Studsgårdvej, Helstrupvej og Gødstrupvej).

Bilag 1 Tillæg til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Snejbjerg

Bilag 1.1 Kort over området

Bilag 1.2 Udløbsskema for Snejbjerg

Bilag 1.3 Udløbsskema for Herning

Bilag 1.4 Oplandsskema for Snejbjerg

Tillæg 54 for Skivevej i Sunds

Tillæg nr. 54 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgsmøde den 19. februar 2024.

Tillægget udarbejdes i forbindelse med ny lokalplanlægning for et boligområde ved Skivevej i Sunds, lokalplan nr. 21.B1.4 for ”Boligområde ved Skivevej i Sunds”.

Tillæg 54 udarbejdes i overensstemmelse med Spildevandsplanens strategi om, at håndtering af regnvand fra tage og befæstede arealer skal ske ved nedsivning, hvis muligt.

Forslag til tillæg 54 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Bilag 1 Tillæg 54

Bilag 1.1 Kortbilag

Bilag 1.2 Udløbsskema

Bilag 1.3 Oplandsskema

Bilag 1.4 Udkast Til Regnvandlaug Vedtægter Tillæg 54

Tillæg 55 Ny placering af overpumpningsledning mellem Sunds og Herning

Tillæg nr. 55 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er endeligt vedtaget på Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgsmøde den 18. marts 2024.

Med tillæg 55 ændres den planlagte placering af en overpumpningsledning mellem Sunds og Herning. Ny placering kan ses i tillægget. Udover en ny ledning mellem Sunds og Herning omfatter tillægget også en ny ledningen syd-vest om Sunds. Spildevand fra Ilskov og Simmelkær kan dermed på sigt blive transporteret sammen med spildevandet fra Sunds til Herning Renseanlæg, hvor det skal renses.

Forslag til tillæg 55 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse.

Tillæg 55

Bilag 1 Oversigtskort over det nye ledningstracé

Bilag 1.1 Kort over tracé - delstrækning 1

Bilag 1.2 Kort over tracé - delstrækning 2

Bilag 1.3 Kort over tracé - delstrækning 3

Bilag 1.4 Kort over tracé - delstrækning 4

Bilag 1.5 Kort over tracé - delstrækning 5

Bilag 1.6 Kort over tracé - delstrækning 6

Bilag 1.7 Kort over tracé - delstrækning 7

Bilag 1.8 Kort over tracé - delstrækning 8

Bilag 2 Matrikelliste