Spildevand

Hvordan håndteres Spildevand

Her kan du læse om kommunens håndtering af spildevand.

Renseanlæg - status og plan

Her kan du læse om status og planer for kommunens renseanlægsstruktur.

Kloakering i byområder - status og plan

Her kan du læse om status og planer for kloakering i kommunens forskellige byområder.

Kloakfornyelse - plan for 2016-25

Her kan du læse om planerne for kloakfornyelse i perioden 2016-25.

Perspektivområder for kommende kloakering

Her kan du læse om udpegede perspektivområder for kommende kloakering.

Spildevand i det åbne land - status og planer

Her kan du læse om spildevandsrensning i det åbne land, der ligger udenfor kloakerede oplande.

Datagrundlag for afløbssystemer - status og planer

Her kan du læse mere om status og planer for afløbssystemernes datagrundlag.