Perspektivområder for kommende kloakering

Søbylund og Sandet

Spildevandet fra de fleste ejendomme i Søbylund og Sandet nedsives i ældre nedsivningsanlæg (typisk sivebrønde) og det må forventes, at anlæggene i løbet af en årrække skal renoveres eller udskiftes i begge områder.

Renovering og udskiftning kræver tilladelser og det bliver vanskelligt at opnå tilladelser, hvis vejledende afstandskrav mellem nedsivningsanlæggene skal overholdes.

På længere sigt - ud over denne spildevandsplanperiode - kan det derfor blive aktuelt at kloakere områderne.