Datagrundlag for afløbssystemer - status og planer

Status

Herning Vand har godt datagrundlag over afløbssystemerne. Alle data vedr. ledninger, brønde, pumper, overløbsbygværker osv. ligger i en database som bliver ajourført løbende, Det giver et godt grundlag for udarbejdelse af modeller. Desuden foreligger der en række status- og planmodeller, som blev udarbejdet i Mike Urban i forbindelse med tidligere kloakfornyelsesplaner.

Der mangler dog et sikkert datagrundlag mht. udledte vand- og stofmængder fra fællessystemer (eksisterende overløbsbygværker). De gamle data stammer fra Samba-beregninger og beregningsforudsætningerne er desværre ukendte. Det er heller ikke muligt at skønne vand- og stofmængder på samme måde, som vi gør det med separatsystemer.

Plan

I planperioden kvalitetssikres de eksisterende modeller og der udarbejdes nye Mike Urban modeller for de resterende byer, som har fælleskloak. Det er planlagt at oprettelse/kvalitetssikring af modellerne færdiggøres i den første halvdel af planperioden.