Administration, rettigheder og pligter

Adskillelse af regnvand og spildevand

Her kan du læse om, hvordan regnvand og spildevand adskilles

Uvedkommende vand

Her kan du læse om, hvad uvedkommende vand er og hvad Herning Vand A/S er/ikke er forpligtiget til at modtage.

Håndtering af regnvand

Her kan du læse om, hvordan regnvand skal håndteres.

Regnvandsbassiner

Her kan du læse om fremtidige regnvandsbassiners placering, dimensionering og udformning i Herning Kommune.

Tilslutning til offentlige kloakanlæg

Her kan du læse om tilslutning til offentlig kloakanlæg, herunder spildevand fra virksomheder, tilslutningsret og -pligt, betalingsregler mv.

Spildevand på landet

Her kan læse om håndtering af spildevand i det åbne land (på landet).

Spildevand fra kolonihaver

Her kan du læse om afledning af spildevand fra kolonihaver.