Baggrund og forklaringer

Hvad er en spildevandsplan

Her kan du læse om, hvad en spildevandsplan er samt finde forklaringer til skemaer i planen samt de mest benyttede tekniske ord.

Strategi

Her kan du læse om spildevandsplanens strategi for håndtering af regnvand og spildevand.

Definitioner: spildevand og spildevandsanlæg

I lovgivningen defineres begreberne spildevand og spildevandsanlæg. Definitionerne ses herunder:

Lov- og plangrundlag

Her kan du læse lov- og plangrundlaget for spildevandsplanen.

Miljøvurdering

Her kan du læse miljøvurderingen til kommunens Spildevandsplan 2015-25, som beskriver planens forventede konsekvenser for vandmiljøet.