Påvirkning af vandmiljø og vandområder

Her kan du læse om påvirkning af vandløb og vandmiljø, regnbetingede udledninger, udledning fra kommunens renseanlæg m.v. samt status og plan for regnbetingede udledninger og udledning fra renseanlæg til kommunens vandløb og vandmiljø.

Statslig vandplanlægning

Her kan du læse om statens planer, som ligger til grund for spildevandsplanen. Samt status for vandplanmæssige indsatser,