Regler og baggrund for tillæg

Miljøbeskyttelseslovens § 32 og Spildevandsbekendtgørelsens § 5 angiver hvad en spildevandsplan skal indeholde. Ændringer i en gældende spildevandsplan kan ske ved udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen. Tillæg vedtages på samme måde som selve spildevandsplanen og har samme retsvirkning.

 Der udarbejdes blandt andet tillæg når:

 

  • et nyt spildevandsopland skal etableres (f.eks. på grund af en ny lokalplan)
  • et nyt spildevandsanlæg (f.eks. regnvandsbassin eller ledningstracé) ønskes etableret
  • et udløb fra spildevandsanlæg (f.eks. regnvandsbassin) ønskes etableret eller flyttet, eller får udløb til anden recipient
  • et spildevandsanlæg (f.eks. regnvandsbassin) udvides, og udvidelsen medfører, at kommunens eller 3. mands ejendom påvirkes af udvidelsen.
  • Et spildevandsanlæg ændres fra underjordisk spildevandsanlæg til overjordisk anlæg (f.eks. rørbassin ændres til åbent bassin)
  • et spildevandsopland ændrer kloakeringsform
  • grænser for et spildevandsopland ændres (medmindre der ikke ændres på kloakeringsforholdene for berørte ejendomme, der ikke sker ændring i belastning af recipienten eller ændringer i øvrigt)
  • der etableres et privat/fælles spildevandsanlæg i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser…. § 5, stk 8.3.

Læs mere om det juridiske og planmæssige grundlag for spildevandsplanlægningen.