Planens forventede konsekvenser for vandmiljøet

Her kan du læse om planens forventede konsekvenser for vandmiljøet.

Denne spildevandsplans konsekvenser for miljøet fremgår af miljøvurderingen

Pige drikker vand