Herning

Status og plan for afløbsforhold

Kloakken består af både separat- og fælleskloak. Separatkloakering sker løbende i planperioden. Spildevandet renses på Herning Renseanlæg. Det samlede kloakopland kan udvides i planperioden med op til ca.150 ha separatkloak. Enkelte områder semisepareres. 

Afløbsforhold Herning - Kloakeret areal (ha)

 

Kloakeret areal (ha)

Fælles

Separat

I alt (ha)

Status

511,3

807,9

1319,2

Plan

21,9

1566,9

1588,8

 

Afløbsforhold Herning - Belastning (pe)

 

Kloakeret areal (pe)

Bolig

Erhverv

I alt (pe)

Status

38194

37000

75194

Plan

42298

37000

79298

 

Recipientbelastning Herning - Antal overløbsbygværker på fælleskloak

Recipient

Uden bassin

Med bassin

I alt (stk.)

Herningsholm Å

1

5

6

Holing Bæk

0

1

1

Vestre Kanal

0

1

1

Hammerum Bæk

0

0

0

Asmindkær Bæk

0

0

0

Knudmose ndr. afv. grøft

0

3

3

Lervadskær bæk

0

0

0

Fælleskloakken

0

0

0

Tyvkær Bæk

0

0

0

Teglværksgrøften

1

1

2

Søndre Kanal

0

0

0

Gjellerup Kanal

0

0

0

 

Recipientbelastning Herning - Antal regnvandsudløb fra separatudløb

Recipient

Uden bassin

Med bassin

I alt (stk.)

Herningsholm Å

6

10

16

Holing Bæk

3

11

14

Vestre Kanal

1

1

2

Hammerum Bæk

1

0

1

Asmindkær Bæk

1

1

2

Knudmose ndr. afv. grøft

8

2

10

Lervadskær bæk

0

2

2

Fælleskloakken

1

0

1

Tyvkær Bæk

1

9

10

Teglværksgrøften

0

2

2

Søndre Kanal

0

1

1

Gjellerup Kanal

5

0

5

Se Kloakering i Herning på et kort.

Oplandsskema Herning 

Udløbsskema Herning