Spildevandsplan 2009-20 (OPHÆVET)

Her finder du spildevandsplan 2009-20 med tilhørende tillæg. Spildevandsplan 2009-20 samt tillæg er ophævet ved vedtagelse af ny revideret Spildevandplan 2015-25 - nedenstående dokumenter er derfor historiske.

Historiske dokumenter

 


Tillæg nr. 2 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd 25. januar 2011:

Offentliggørelse af tillæg 2.pdf


Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Udløbsskema.pdf
Bilag 3 Oplandsskema.pdf


Tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd 18. december 2012:

Offentliggørelse af tillæg 4.pdf


Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Udløbsskema.pdf
Bilag 3 Oplandsskema.pdf


Tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd 5. marts 2013:

Offentliggørelse af tillæg 5.pdf


Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Udløbsskema.pdf
Bilag 3 Oplandsskema.pdf


Tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd 5. marts 2013:

Offentliggørelse af tillæg 6.pdf


Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Udløbsskema.pdf
Bilag 3 Oplandsskema.pdf


Tillæg nr. 8 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd 20. september 2011:

Offentliggørelse af tillæg 8.pdf


Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Udløbsskema.pdf
Bilag 3 Oplandsskema.pdf


Tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd 16. april 2013:

Offentliggørelse af tillæg 14.pdf


Bilag 1 Oplandskort.pdf


Tillæg nr. 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd 14. maj 2013:

Offentliggørelse af tillæg 16.pdf


Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Oplandsskema.pdf
Bilag 3 Udløbsskema.pdf


Tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd 14. maj 2013:

Offentliggørelse af tillæg 17.pdf


Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Udløbsskema.pdf
Bilag 3 Oplandsskema.pdf


Tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd den 17. december 2013:

Offentliggørelse af tillæg 18.pdf

Bilag 1 Tekstdel Tillæg nr. 18.pdf
Bilag 2.1 Oversigtskort: Overpumpningsledninger.pdf
Bilag 2.2 Oversigtskort: Berørte renseanlæg.pdf
Bilag 2.3 Oversigtskort: Hodsager - Aulum.pdf
Bilag 2.4 Oversigtskort: Haderup - Feldborg.pdf
Bilag 2.5 Oversigtskort: Feldborg - Hodsager.pdf
Bilag 2.6 Oversigtskort: Sørvad - Aulum.pdf
Bilag 2.7 Oversigtskort: Sunds - Gullestrup.pdf
Bilag 3 Læsevejledning til kort.pdf
Bilag 3 Oplandskort Ørre inkl. læsevejledning til kort.pdf
Bilag 3.1 Oplandsskema Ørre.pdf
Bilag 3.2 Udløbsskema Ørre.pdf
Bilag 4 Oplandskort Aulum.pdf
Bilag 4.1 Oplandsskema Aulum.pdf
Bilag 4.2 Udløbsskema Aulum.pdf
Bilag 5 Oplandskort Gødstrup.pdf
Bilag 5.1 Oplandsskema Gødstrup.pdf
Bilag 5.2 Udløbsskema Gødstrup.pdf
Bilag 6 Oplandskort Hodsager.pdf
Bilag 6.1 Oplandsskema Hodsager.pdf
Bilag 6.2 Udløbsskema Hodsager.pdf
Bilag 7 Oplandskort Sinding.pdf
Bilag 7.1 Oplandsskema Sinding.pdf
Bilag 7.2 Udløbsskema Sinding.pdf
Bilag 8 Oplandskort Skibbild-Nøvling.pdf
Bilag 8.1 Oplandsskema Nøvling.pdf
Bilag 8.2 Oplandsskema Skibbild.pdf
Bilag 8.3 Udløbsskema Nøvling.pdf
Bilag 8.4 Udløbsskema Skibbild.pdf
Bilag 9 Oplandskort Sunds.pdf
Bilag 9.1 Oplandsskema Sunds.pdf
Bilag 9.2 Udløbsskema Sunds.pdf
Bilag 10 Oplandskort Timring.pdf
Bilag 10.1 Oplandsskema Timrin.pdf
Bilag 10.2 Udløbsskema Timring.pdf
Bilag 11 Oplandskort Tjørring.pdf
Bilag 11.1 Oplandsskema Tjørring.pdf
Bilag 11.2 Udløbsskema Tjørring.pdf
Bilag 12 Oplandskort Vildbjerg.pdf
Bilag 12.1 Oplandsskema Vildbjerg.pdf
Bilag 12.2 Udløbsskema Vildbjerg.pdf
Bilag 13 Oplandskort Vind.pdf
Bilag 13.1 Oplandsskema Vind.pdf
Bilag 13.2 Udløbsskema Vind.pdf
Bilag 14 Oplandskort Ørnhøj
Bilag 14.1 Oplandsskema Ørnhøj.pdf
Bilag 14.2 Udløbsskema Ørnhøj.pdf
Bilag 15 Læsevejledning Skemaer.pdf
Bilag 16 Tidsfølge og økonomi.pdf
Bilag 17 Miljøvurdering.pdf
Bilag 18 Herning Vand A/S: "Information af kunder/borgere".pdf
Bilag 19 Oversigt over tillæg til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020.pdf 
Bilag 20 Høringssvar fra Hodsager og Omegns Borgerforening.pdf
Bilag 21 Høringssvar fra Vind Sogns Borgerforening.pdf
Bilag 22 Høringssvar fra Herning Vand A/S.pdf
Bilag 23 Økonomisk incitament til nedsivning_HV notat 02.10.2013.pdf
Bilag 24 Forvaltningens bemærkninger til indsendte høringssvar.pdf


Tillæg nr. 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd den 28. januar 2014:

Offentliggørelse af tillæg.pdf

Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Udløbsskema.pdf
Bilag 3 Oplandsskema.pdf


Tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd den 27. august 2013: 

Tillæg 22 - Åbrinken, Sørvad.pdf

Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Udløbsskema.pdf
Bilag 3 Oplandsskema.pdf


Tillæg nr. 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er foreløbig vedtaget af Herning Byråd den 23. juni 2014 - høringsfristen var den 27. august 2014:

Tillæg 25 - Sportscenter Herning.pdf

Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Udløbsskema.pdf
Bilag 3 Oplandsskema.pdf


Tillæg nr. 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Herning Byråd den 11. november 2014:

Tillæg 26 - Tjørring.pdf

Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Oplandsskema.pdf
Bilag 3 Udløbsskema.pdf


tillæg nr. 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endeligt vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 11. maj 2015:

Tillæg 28 - Boligområde ved Præstehaven, Gjellerup.pdf

Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Udløbsskema.pdf
Bilag 3 Oplandsskema.pdf


Tillæg nr. 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er endelig vedtaget af Teknik og Miljøudvalget i Herning Kommune den 21. september 2015:

Tillæg 30 - Gl. Snejbjerg Skole.pdf

Bilag 1 Oplandskort.pdf
Bilag 2 Udløbsskema.pdf
Bilag 3 Oplandsskema.pdf


Dekorativt foto

Kontaktinfo

Lene Hahn
Miljømedarbejder
Tlf.: 96 28 80 86
Send e-mail til miklh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.