Herning

Her kan du læse om eksisterende og planlagte afløbsforhold samt recipientbelastning i Herning.

Status og plan for afløbsforhold

Kloakken består af både separat- og fælleskloak. Separatkloakering sker løbende i planperioden. Spildevandet renses på Herning Renseanlæg. Det samlede kloakopland kan udvides i planperioden med op til ca.150 ha separatkloak. Enkelte områder semisepareres. 

Afløbsforhold Herning

 

 

Kloakeret areal (ha)

 

Belastning (pe)

 

Fælles

 

Separat

 

I alt (ha)

 

Bolig

 

Erhverv

 

I alt (pe)

Status

511,3

807,9

1319,2

38194

37000

75194

Plan

21,9

1566,9

1588,8

42298

37000

79298

  

Recipientbelastning Herning

 

 

 

Recipient

Antal
overløbsbygværker
på fælleskloak

Antal
regnvandsudløb fra
separatudløb

 

 

 

I alt (stk.)

Fælleskloak

Separat kloak

Uden bassin

Med bassin

Uden bassin

Med bassin

Herningsholm Å

1

5

6

10

22

Holing Bæk

0

1

3

11

15

Vestre Kanal

0

1

1

1

3

Hammerum Bæk

0

0

1

0

1

Asmindkær Bæk

0

0

1

1

2

Knudmose ndr. afv. grøft

0

3

8

2

13

Lervadskær bæk

0

0

0

2

2

Fælleskloakken

0

0

1

0

1

Tyvkær Bæk

0

0

1

9

10

Teglværksgrøften

1

1

0

2

4

Søndre Kanal

0

0

0

1

1

Gjellerup Kanal

0

0

5

0

5

I alt (stk)

2

11

27

39

79