Datagrundlag for afløbssystemer - status og planer

Her kan du læse mere om status og planer for afløbssystemernes datagrundlag.

Status

Herning Vand har godt datagrundlag over afløbssystemerne. Alle data vedr. ledninger, brønde, pumper, overløbsbygværker osv. ligger i en database som bliver ajourført løbende, Det giver et godt grundlag for udarbejdelse af modeller. Desuden foreligger der en række status- og planmodeller, som blev udarbejdet i Mike Urban i forbindelse med tidligere kloakfornyelsesplaner.

Der mangler dog et sikkert datagrundlag mht. udledte vand- og stofmængder fra fællessystemer (eksisterende overløbsbygværker). De gamle data stammer fra Samba-beregninger og beregningsforudsætningerne er desværre ukendte. Det er heller ikke muligt at skønne vand- og stofmængder på samme måde, som vi gør det med separatsystemer.

Plan

I planperioden kvalitetssikres de eksisterende modeller og der udarbejdes nye Mike Urban modeller for de resterende byer, som har fælleskloak. Det er planlagt at oprettelse/kvalitetssikring af modellerne færdiggøres i den første halvdel af planperioden.

Datagrundlag - mønster