Tilslutning til offentlige kloakanlæg

Her kan du læse om tilslutning til offentlig kloakanlæg, herunder spildevand fra virksomheder, tilslutningsret og -pligt, betalingsregler mv.

Direkte tilslutning af virksomheder

Virksomheder kan anmode om tilladelse til at tilslutte spildevandet direkte til et renseanlæg i henhold til den gældende betalingsvedtægt. Desuden kan der anmodes om at det justerede betalingsprincip indføres i det område, virksomheden er etableret i - eller ønsker at etablere sig i.

På baggrund af anmodningen vil Herning Kommune vurdere, om der i det pågældende område skal være mulighed for direkte tilslutning. Hvis anmodningen kommes i møde, vil det nye område, hvor det justerede betalingsprincip kan udnyttes, blive indført i Herning Kommunes Spildevandsplan ved et tillæg. Herning Vand A/S høres, før der træffes afgørelse.

Ejendomme, der er tilsluttet et af Herning Vand A/S's renseanlæg direkte med egen transportledning til spildevand, betaler kun for brug af renseanlægget. Taksten for spildevandsrensningen fremgår af takstbladet for spildevand på Herning Vand A/S's hjemmeside.

Der skal søges om tilladelse til direkte tilslutning ved Herning Kommune.