Tilslutning til offentlige kloakanlæg

Her kan du læse om tilslutning til offentlig kloakanlæg, herunder spildevand fra virksomheder, tilslutningsret og -pligt, betalingsregler mv.

Spildevand fra virksomheder

Ønsker ejendomme (f.eks. virksomheder), at aflede spildevand, der i mængde og/eller sammensætning adskiller sig væsentligt fra almindeligt husspildevand, kræver det almindeligvis en tilslutningstilladelse fra Herning Kommune, hvori der kan fastsættes vilkår til afledningen. Disse vilkår fastsættes for at tage hensyn til bl.a. følgende:

  • Tilstopning og tæring af kloaksystemet
  • Arbejdsmiljø for driftspersonale og entreprenører
  • Renseanlæggets processer og rensegrad samt anlæggets udledningstilladelse til vandområder
  • Anvendelsesmuligheder for slam fra renseanlæg
  • Vandområder, der skal modtage det rensede spildevand
  • Lovkrav

Tilslutningstilladelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28. Hvis de vilkår, der tidligere er fastsat i en tilladelse, anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, kan Herning Kommune ændre vilkårene heri. Dette gøres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30.