Spildevand fra kolonihaver

Her kan du læse om afledning af spildevand fra kolonihaver.

Afledning af spildevand fra kolonihaver må kun ske til anlæg godkendt af Herning Kommune.

Som hovedregel vil der kun kunne gives tilladelse til etablering af godkendte, tætte opsamlingstanke på de enkelte havelodder i kolonihaveområder. Der skal søges om tilladelse hos Herning Kommune inden en eventuel opsamlingstank etableres.

Der kan desuden være fastsat nærmere regler for de enkelte haveforeninger.

Kolonihavehus