Adskillelse af regnvand og spildevand

Her kan du læse om, hvordan regnvand og spildevand adskilles

Fejlkoblinger

Hvis regnvands- og spildevandsledninger fra ejendommen ikke tilsluttes korrekt til det offentlige afløbssystem opstår der en såkaldt fejlkobling. Fejlkoblinger er ulovlige og har negative konsekvenser for afløbssystemet og miljøet og kan give skader på fast ejendom.

Typiske fejlkoblinger og konsekvenser

  • Der er byttet rundt på spildevands- og regnvandsstikkene ved tilslutning mellem det private og det offentlige system. Dette medfører forurening og sundhedsfare.
  • Manglende separering af ejendommes system ved tilslutning til det offentlige system. Dette medfører fortsat udledning af regnvand til spildevandssystemet, hvilket kan medfører overbelastning, dårligere rensning på renseanlægget, overløb m.v.
  •  Kælderskakte er tilsluttet spildevandsledninger og belaster disse med regnvand.
  • Omfangsdræn og grundvand er tilsluttet spildevandsledninger, hvilket medfører overbelastning af systemet med regnvand.

 Lovliggørelse

Grundejere har pligt til at rette fejlkoblinger.  Herning Kommune vil, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §69, udsende et påbud til grundejere om at fejlene skal rettes. Arbejdet skal udføres og dokumenteres af en autoriseret kloakmester.