Adskillelse af regnvand og spildevand

Her kan du læse om, hvordan regnvand og spildevand adskilles

Dispensation fra separering

Dispensation gives normalt ikke, men i enkelte, helt særlige tilfælde, kan kravet om hel eller delvis separering på privat grund fraviges. Eksempler herpå er regnvand fra kælderskakt (lille vandmængde), indvendig tagnedløb (uforholdsmæssig stor omkostning).

Dispensationer meddeles ud fra en samlet vurdering af de enkelte tilfælde og kan være midlertidige. 

Grundejere der skal separere, vil modtage varsel om påbud herom, og har i den forbindelse mulighed for at fremsende bemærkninger hertil til Herning Kommune (eksempelvis i form af begrundet anmodning om dispensation). Herning Kommune inddrager Herning Vand A/S i en vurdering, inden der træffes afgørelse i sagen.