Adskillelse af regnvand og spildevand

Her kan du læse om, hvordan regnvand og spildevand adskilles

Separering på privat grund

Herning Vand A/S separerer fælleskloak ved at føre to ledninger til hhv. regnvand og spildevand fra kloakken i vejen frem til den enkelte ejendoms grundgrænse. Hvis regnvand håndteres lokalt, fremføres dog kun en spildevandsledning.

Der anlægges en skelbrønd til spildevandsledningen. Se mere om praksis vedr. skelbrønde på privat grund i Herning Vand A/S's pjece "Skelbrønd".

Grundejere er forpligtet til at separere kloakken på egen grund, og tilslutte henholdsvis husspildevand samt tag- og overfladevand til de respektive offentlige ledninger. Udgifter til separering på egen grund påhviler de enkelte grundejere.

Byrådet har vedtaget, at enhver grundejer i Herning Kommune, der skal separere på egen grund i medfør af den gældende spildevandsplan (inkl. tillæg), som minimum vil have en frist på 5 år fra planens vedtagelse til udførelse.

Grundejere vil modtage orienteringsbreve om projektet fra Herning Vand, og der vil typisk blive afholdt et eller flere borgermøder. Selve påbuddet sendes af Herning Kommune. Der er to mulige forløb, som angivet herunder. Figurerne nævnt herunder viser i grove træk forløbet i de to mulige scenarier:

 

  1. Herning Vand A/S separerer kloakken i de offentlige arealer inden der er gået 5 år.
  2. Herning Vand A/S separerer kloakken i de offentlige arealer efter, at der er gået 5 år

De to scenarier kan ses på figur over tidshorisont for separeringsprojekter.

Grundejere i Herning Nord og Snejbjerg, der allerede i 2014 har modtaget en orientering om separering (ca. 4200 grundejere) i medfør af den tidligere spildevandsplan og tillæg til denne, har forskellige frister på hhv. 3 år (Sørvad, Haderup og Feldborg) og 5 år (øvrige byer i Herning Nord). Disse frister er fortsat gældende og ændres ikke med denne spildevandsplan. De berørte byer og oplande kan ses i denne oversigt.