Administration, rettigheder og pligter

Her beskrives Herning Kommunes administration på spildevandsområdet. Desuden beskrives borgernes rettigheder og pligter når en spildevandsplan skal realiseres.

Spildevandsplanen er bindende for Herning Kommune, men orienterende for borgerne indtil de planlagte anlæg faktisk skal realiseres. Når de skal realiseres, vil grundejere eksempelvis få påbud om separering på egen grund.

Det lov- og plangrundlag, der administreres efter kan ses i afsnittet "Lov- og plangrundlag". 

Billede af spørgsmålstegn